Ble gallaf gael help gyda fy ffioedd dysgu, gofal plant a lwfans myfyrwyr anabl etc?


Gall Arian@BywydCampws ddarparu cyngor ar gymorth statudol sy'n cwmpasu ffioedd dysgu, y Lwfans Dysgu i Rieni a gofal plant ac ati.

Gall y Swyddfa Anabledd ddarparu gwybodaeth am y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl, a gellir cysylltu â hi ar Disability@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio 01792 606617.

Diweddariad diwethaf:
03-09-2018 13:41
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.4
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.