Rwyf eisiau cael erthygl neu bennod o lyfr wedi'i sganio a rhoi ar Blackboard ar gyfer fy myfyrwyr. Sut allaf drefnu hwn?


Efallai all y Gwasanaeth Sganio GGS trefnu hwn ar eich cyfer, trwy'r swyddfa Cyflenwi Dogfennau o dan delerau trwydded yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint. Nodwch, nid yw trwydded y brifysgol yn caniatáu darlithwyr unigol i sganio erthyglau ar gyfer Blackboard heblaw eu bod yn berchen ar yr hawlfraint neu fod ganddynt ganiatâd. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach a ffurflen cais ar dudalen we Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau.

Tags: Blackboard modules, CLA, digital scans, iFind Reading List, Scanning
Diweddariad diwethaf:
31-10-2016 15:31
Awdur: :
Susan Glen / ammended A Arrowsmith
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (1979 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1561 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1033 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (976 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (676 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (572 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (571 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (537 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (528 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (499 views)

Tags