Paham nad yw fy ngherdyn yn gweithio yn y peiriant hunanwasanaeth?


Os nad yw'ch cerdyn yn gweithio yn y peiriant hunanwasanaeth, gall hynny fod am sawl rheswm gan gynnwys cyrraedd yr uchafswm o £10.00 mewn ffioedd llyfrgell; efallai fod gennych lyfr a alwyd yn ôl ac mae angen dychwelyd hwnna yn gyntaf; efallai eich bod wedi cyrraedd yr uchafswm o lyfrau y caniateir i chi eu benthyca. Gofynnwch am gymorth wrth ddesg y llyfrgell yn ystod oriau gwaith y staff.

 

Diweddariad diwethaf:
28-07-2015 16:56
Awdur: :
Karen Dewick
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2078 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1658 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1090 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (1043 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (727 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (602 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (597 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (564 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (551 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (522 views)

Tags