Beth ydw i'n ei wneud os nad oes gan y llyfrgell y llyfr neu'r erthygl yr wyf am ei ddarllen?


 

Os ydych yn dymuno cael gafael ar lyfr neu erthygl, ac nid yw yn stoc y llyfrgell, cewch ofyn i ni ei gael o lyfrgell arall. Gelwir hyn yn fenthyciad rhyng-lyfrgellol. Mae gwybodaeth, gan gynnwys ffurflen gais, ar y wefan Darparu Dogfennau.

Caiff holl staff a myfyrwyr cofrestredig Prifysgol Abertawe ddefnyddio'r gwasanaeth benthyciadau rhyng-lyfrgellol. Wrth wneud cais, codir ffi.  Mae'n bosibl y bydd yr adran yn talu'r ffi am rai myfyrwyr, ond dim ond aelodau o'r staff academaidd gaiff awdurdodi'r fath geisiadau. Fel arall, os ydych chi am dalu'r ffi eich hunan, rhowch "preifat" yn y blwch côd taliad ar y ffurflen, ac ychwanegir y ffi i'ch cyfrif yn y llyfrgell pan fydd yr eitem yn cyrraedd. 

 

Diweddariad diwethaf:
28-07-2015 16:59
Awdur: :
Lori Havard
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2062 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1638 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1079 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (1035 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (716 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (600 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (594 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (562 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (548 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (519 views)

Tags