Pa wasanaethau y mae'r llyfrgell yn eu darparu ar gyfer defnyddwyr ag anabledd?


 

Mae'r llyfrgell yn ceisio darparu mynediad cyfartal at adnoddau ar gyfer ein holl ddefnyddwyr. Mae ein tudalen Gwasanaethau i Ddefnyddwyr ag Anabledd yn disgrifio'r gwasanaethau sydd ar gael ar draws ein safleoedd, a manylion cyswllt ar gyfer cwsmeriaid y mae angen cymorth ychwanegol arnynt yn y llyfrgell.

 

 

Diweddariad diwethaf:
28-07-2015 17:05
Awdur: :
Lori Havard
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2060 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1636 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1078 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (1034 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (716 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (600 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (593 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (562 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (546 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (519 views)

Tags