Mae angen amser ychwanegol arnaf yn fy arholiadau oherwydd fy anabledd/anawsterau dysgu penodol (SpLD). Beth ddylwn i ei wneud?


Os nad ydych chi wedi cofrestru gyda’r Swyddfa Anableddau – trefnwch apwyntiad i gwrdd â Gweithiwr Achos Anabledd. Gellir gwneud apwyntiad drwy ffonio 01792 606000 neu drwy anfon neges e-bost i myunihub@swansea.ac.uk

 Gallwch hefyd galw heibio Derbynfa MyUniHub ym mloc Abbey Stable ar Gampws Singleton neu Ganolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae.

 Fel arall, os ydych chi eisoes wedi cofrestru, bydd angen siarad â’r Swyddfa Arholiadau, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol. Gallwch wneud hyn drwy anfon neges e-bost i: examsoffice@swansea.ac.uk

 
Last update:
26-07-2018 14:46
Author:
Bobby Loosmore
Revision:
1.5
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

Most visited RSS

  1. I am new student starting in September and I ... (30643 views)
  2. My Disabled Students Allowance (DSA) equipment is broken/damaged – ... (16323 views)
  3. Where do I apply for Disabled Students Allowance Funding? ... (13410 views)
  4. I have received a letter from my funding body ... (7558 views)
  5. Mae angen i mi siarad â rhywun am fy ... (6707 views)
  6. What is Disabled Students' Allowances (DSA)? (6118 views)
  7. Can I book an assessment straight away or do ... (5556 views)
  8. I think I may be dyslexic what do I ... (5404 views)
  9. How can I apply to work as a Note ... (5338 views)
  10. Can I write my exam in a separate room ... (5140 views)

Tags

Sticky FAQs