Hoffwn wneud cais ar gyfer y Lwfans Myfyrwyr Anabl. Beth sydd angen i mi ei wneud?


Bydd angen i chi gysylltu â’ch corff ariannu i gael ffurflen gais Lwfans Myfyrwyr Anabl. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn trefnu apwyntiad ac yn siarad â Gweithiwr Achos Anabledd gan fod ceisiadau’n gallu amrywio gan ddibynnu ar y cwrs yr ydych chi’n ei astudio a sut yr ydych chi’n cael eich ariannu. 

Gellir trefnu apwyntiad drwy ffonio 01792 606000 neu drwy anfon neges e-bost i myunihub@swansea.ac.uk

Gallwch hefyd alw heibio Derbynfa MyUniHub ym mloc Abbey Stable ar Gampws Singleton neu Ganolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 14:54
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (825 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (415 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (394 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (378 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (355 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (355 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (348 views)
  8. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (346 views)
  9. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (344 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (335 views)

Tags