Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ar gael ar fy nghyfer i? A allwch chi helpu?


Os oes gennych chi anabledd, anhawster dysgu penodol neu gyflwr meddygol, mae’n bosibl cael gafael ar ystod eang o gymorth i’ch helpu chi â’ch astudiaethau addysg uwch. Mae’r cymorth sydd ar gael yn dibynnu i raddau helaeth ar eich anghenion a’ch gofynion personol. Mae gwybodaeth gyffredinol ar gael ar wefan Prifysgol Abertawe sy’n sôn am y cymorth y gall y Swyddfa Anableddau ei gynnig http://www.swansea.ac.uk/cy/anableddau/ 

Os hoffech chi drafod eich gofynion personol neu os oes gennych chi ymholiadau penodol am y trefniadau cymorth ym Mhrifysgol Abertawe, cysylltwch â Gweithiwr Achos Anabledd i drafod y mater ymhellach. Gallwch wneud hyn drwy anfon neges e-bost i disability@swansea.ac.uk

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:23
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (828 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (415 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (394 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (379 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (356 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (355 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (349 views)
  8. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (348 views)
  9. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (346 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (337 views)

Tags