Mae angen ystafell wedi’i haddasu arnaf yn y neuaddau preswyl. Sut y gallaf wneud cais am hyn?


Mae gennym ni amrywiaeth o lety ar gael i fyfyrwyr ag anableddau ym Mhrifysgol Abertawe. Er enghraifft, cynigir ystafelloedd wedi eu haddasu ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a myfyrwyr ag anawsterau symudedd, yn ogystal ag ystafelloedd â larymau tân sy’n fflachio ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu clyw. Rydym yn argymell eich bod yn trafod eich gofynion llety â Gweithiwr Achos Anabledd gan eu bod yn gweithio’n agos gyda’r Adran Gwasanaethau Preswyl er mwyn sicrhau llety ar gyfer myfyrwyr ag anableddau. Gallwch wneud hyn drwy ffonio 01792 602778 neu anfon neges e-bost i disability@swansea.ac.uk.

Bydd angen i chi wneud cais am lety yn ôl cyfarwyddyd yr Adran Gwasanaethau Preswyl. Dylech nodi unrhyw anghenion penodol sydd gennych chi wrth wneud cais am lety, yn ogystal â thrafod hyn â’r Gweithwyr Achos Anabledd. I gael gwybod mwy am sut i wneud cais am lety, ewch i wefan y Gwasanaethau Preswyl: http://www.swansea.ac.uk/cy/llety/

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:24
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (826 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (415 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (394 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (379 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (356 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (355 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (348 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (346 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (346 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (335 views)

Tags