Mae gennyf anabledd ac rwy’n awyddus iawn i ddod i ymweld â Phrifysgol Abertawe i edrych o gwmpas y campws, ond ni allaf ddod i ddiwrnod agored. Beth ddylwn i ei wneud?


Bydd y Swyddfa Anableddau yn hapus iawn i’ch helpu chi. Cysylltwch â’r Swyddfa Anableddau i siarad â Gweithiwr Achos Anabledd er mwyn trefnu i chi dod i Brifysgol Abertawe i edrych o gwmpas ar ddiwrnod sy’n gyfleus i chi. Gallwch wneud hyn drwy ffonio 01792 602778 neu anfon neges e-bost i disability@swansea.ac.uk

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:36
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (809 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (391 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (371 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (359 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (334 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (332 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (329 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (327 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (325 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (317 views)

Tags