Beth yw Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)?


Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl ar gyfer unrhyw gostau ychwanegol a fydd gennych chi ar eich cwrs oherwydd eich anabledd. Maent ar gael ar gyfer Addysg Uwch yn unig ac yn cael eu dosbarthu mewn pedwar categori ar wahân. Cewch wneud cais am DSA ar gyfer astudiaethau rhan-amser ar yr amod na fyddwch yn cymryd mwy na dwywaith y cyfnod o amser sydd ei angen fel arfer i gwblhau’r cwrs amser llawn. Nid yw myfyrwyr tramor yn gymwys am y lwfansau hyn. 

Mae’n lwfans nad yw’n ddibynnol ar brawf modd ar hyn o bryd. Caiff unrhyw fyfyriwr o’r DU ag anabledd hirdymor wneud cais. Mae’r cymorth yn gyfyngedig ar gyfer Ynysoedd y Sianel, Iwerddon ac Ynys Manaw. Nid yw myfyrwyr rhyngwladol yn gymwys. 

Ceir rhagor o wybodaeth yma: 

https://www.gov.uk/disabled-students-allowances-dsas

Os hoffech drafod hyn ymhellach, trefnwch apwyntiad â Gweithiwr Achos Anabledd. Gellir trefnu apwyntiad drwy ffonio 01792 606000 neu drwy anfon neges e-bost i myunihub@swansea.ac.uk

 Gallwch hefyd alw heibio Derbynfa MyUniHub ym mloc Abbey Stable ar Gampws Singleton neu Ganolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:38
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (828 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (415 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (394 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (379 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (356 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (355 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (348 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (346 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (346 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (336 views)

Tags