Mae’r unig dystiolaeth feddygol sydd gennyf yn rhyw ddwy flynedd oed. A fydd hyn yn ddigonol ar eich cyfer?


Cyflwynwch y dystiolaeth sydd gennych chi ar hyn o bryd a byddwn ni’n gallu rhoi cyngor i chi am y camau nesaf. Os bydd angen tystiolaeth fwy cyfredol arnom ni, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno gwneud cais am DSA, bydd angen i’ch tystiolaeth feddygol fod wedi’i ddyddio yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:40
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (826 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (415 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (394 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (378 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (355 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (355 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (348 views)
  8. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (346 views)
  9. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (344 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (335 views)

Tags