Rwyf wedi cael llythyr yn rhoi gwybod i mi y gallaf drefnu asesiad anghenion. Beth ddylwn i ei wneud?


Mae gan Brifysgol Abertawe ei chanolfan asesu ei hun, a adeiladwyd yn bwrpasol. Ewch i’n gwefan yn http://www.swansea.ac.uk/study/current/StudentSupportServices/DisabilityOffice/TheAssessmentCentre/ i gael manylion am sut i drefnu asesiad. Fel arall, ffoniwch ni ar 01792 513000.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:46
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (828 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (415 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (394 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (379 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (356 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (355 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (348 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (346 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (346 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (336 views)

Tags