Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer profedigaeth?


Cyn dechrau pandemig Covid-19, cynhelid grwpiau cymorth bach gan Ffydd@BywydCampws a chwnselydd Lles nifer o weithiau drwy gydol y flwyddyn academaidd, er mwyn cefnogi myfyrwyr sy’n wynebu profedigaeth.Ewch i’r dudalen Cymorth Profedigaeth  am yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd.

Hefyd rydym ni’n awgrymu eich bod chi’n cysylltu â Cruse Bereavement Care os ydych chi’n meddwl y gallai eu gwasanaethau eich helpu chi.

Diweddariad diwethaf:
10-09-2020 15:29
Awdur: :
Danielle Gummer
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut ydw i’n ymgeisio am amgylchiadau esgusodol? (146 views)
  2. Pa mor hir mae’n rhaid aros am apwyntiad gyda’r ... (134 views)
  3. Beth yw Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), a beth ... (131 views)
  4. Beth yw tiwtora arbenigol a sut mae hyn ar ... (126 views)
  5. Sut ydw i’n rhoi gwybod i’r Brifysgol am anabledd ... (121 views)
  6. Sut galla i gael cymorth lles? (113 views)
  7. Sut ydw i’n adrodd am ymosodiad rhywiol, a pha ... (113 views)
  8. Gyda phwy ddylwn i siarad am gymorth yn fy ... (108 views)
  9. Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer profedigaeth? (107 views)
  10. Sut ydw i’n trefnu addasiadau ar gyfer arholiadau/addasiadau academaidd? ... (106 views)

Tags