Beth yw Cyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth (ASC)/Beth yw Awtistiaeth, a pha gymorth sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe?


Mae ASC/Awtistiaeth yn effeithio ar sut mae pobl yn canfod y byd ac yn rhyngweithio gyda phobl eraill.Os hoffech chi ddysgu rhagor am y posibilrwydd efallai bod ASC gennych chi, cysylltwch â’r Gwasanaeth Lles drwy e-bostio wellbeing@abertawe.ac.uk.

Os hoffech chi ddatgan bod gennych chi ddiagnosis o ASC/Awtistiaeth,  cwblhewch ein ffurflen ar-lein.

Mae’r Tîm Cyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth yn y Gwasanaeth Lles yn cynnig ystod eang o gymorth, gan gynnwys cymorth wrth ymgeisio am Lwfans Myfyrwyr Anabl, sesiynau cymorth unigol, a threfnu addasiadau ar gyfer arholiadau/addasiadau academaidd, ymhlith pethau eraill.Edrychwch ar ein tudalen ar gyfer y Gwasanaeth i Gyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth am ragor o wybodaeth.

Diweddariad diwethaf:
10-09-2020 15:33
Awdur: :
Danielle Gummer
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut ydw i’n ymgeisio am amgylchiadau esgusodol? (124 views)
  2. Beth yw Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), a beth ... (105 views)
  3. Beth yw tiwtora arbenigol a sut mae hyn ar ... (104 views)
  4. Pa mor hir mae’n rhaid aros am apwyntiad gyda’r ... (101 views)
  5. Sut ydw i’n rhoi gwybod i’r Brifysgol am anabledd ... (96 views)
  6. Sut galla i gael cymorth lles? (90 views)
  7. Sut ydw i’n adrodd am ymosodiad rhywiol, a pha ... (87 views)
  8. Gyda phwy ddylwn i siarad am gymorth yn fy ... (86 views)
  9. Sut ydw i’n trefnu addasiadau ar gyfer arholiadau/addasiadau academaidd? ... (83 views)
  10. Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer profedigaeth? (82 views)

Tags