Beth yw Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), a beth yw’r manteision?


Os oes gennych chi anabledd, cyflwr iechyd hir dymor, anhawster dysgu penodol (SpLD), neu gyflwr iechyd meddwl, gallech chi fod yn gymwys am gyllid gan y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)Diben y lwfans hwn yw talu am  gostau neu dreuliau sy'n codi wrth i chi astudio oherwydd eich anabledd.

Tra bod y Gwasanaeth Lles yn ceisio rhoi cymorth yn ystod adegau anodd, efallai na fydd hyn yn ddigon aml ar gyfer anghenion rhai myfyrwyr.Mae DSA yn gallu darparu cymorth cyson drwy mentor arbenigol i rai myfyrwyr (sydd â chyflwr iechyd meddwl neu ASC).Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen gwe Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Diweddariad diwethaf:
10-09-2020 15:33
Awdur: :
Danielle Gummer
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut ydw i’n ymgeisio am amgylchiadau esgusodol? (146 views)
  2. Pa mor hir mae’n rhaid aros am apwyntiad gyda’r ... (134 views)
  3. Beth yw Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), a beth ... (130 views)
  4. Beth yw tiwtora arbenigol a sut mae hyn ar ... (126 views)
  5. Sut ydw i’n rhoi gwybod i’r Brifysgol am anabledd ... (121 views)
  6. Sut galla i gael cymorth lles? (113 views)
  7. Sut ydw i’n adrodd am ymosodiad rhywiol, a pha ... (112 views)
  8. Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer profedigaeth? (107 views)
  9. Gyda phwy ddylwn i siarad am gymorth yn fy ... (107 views)
  10. Sut ydw i’n trefnu addasiadau ar gyfer arholiadau/addasiadau academaidd? ... (106 views)

Tags