Sut gallaf gael help gyda sganio?


Os oes gennych anabledd print gwybyddol neu gorfforol sy'n cael ei adnabod gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae'n bosib y bydd y Ganolfan Drawsgrifio'n gallu darparu testunau electronig wedi'u sganio i chi. Ffoniwch y Ganolfan ar 01792 295912, e-bostiwch braille@abertawe.ac.uk neu dewch draw i Adeilad Amy Dillwyn (rhif 15 ar fap Campws Parc Singleton) i drafod eich anghenion.

Mae'r Ganolfan yn darparu deunydd braille, recordiadau sain DAISY, diagramau cyffwrdd, deunydd print bras, testun electronig wedi'i sganio, ffeiliau PDF y gellir eu chwilio a ffeiliau sain wedi'u trawsgrifio i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe  ac i fyfyrwyr sefydliadau addysgu uwch ac addysg bellach eraill.

 http://www.swansea.ac.uk/iss/libraries/sutc/

Diweddariad diwethaf:
23-07-2015 15:49
Awdur: :
Martina Webber
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.