Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais amgylchiadau esgusodol?


Bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau â chydymdeimlad. Fodd bynnag, chi sy’n dewis a ydych am ddatgelu’r amgylchiadau hyn i’r staff yn eich Ysgol/Coleg.  Efallai’ch bod chi’n teimlo y gallwch gwblhau’ch aseiniadau er gwaethaf eich amgylchiadau. Os dewiswch beidio â chyflwyno cais o fewn y terfynau amser a bennwyd gan yr Ysgol/Coleg, fel rheol NI fydd y Brifysgol yn ystyried y fath amgylchiadau esgusodol yn rhesymau dros apêl academaidd yn erbyn canlyniad gradd neu benderfyniad o ran cynnydd.

Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 15:37
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (333 views)
  2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (329 views)
  3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (319 views)
  4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (299 views)
  5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (289 views)
  6. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (280 views)
  7. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (280 views)
  8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (278 views)
  9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (237 views)
  10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (224 views)

Tags