Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais?


Sylwer, er y bydd eich Ysgol/Coleg yn hyblyg wrth ystyried eich cais, gofynnir ichi gyflwyno eich cais cyn gynted ag y gallwch. Er y bydd eich Ysgol/Coleg yn gwneud pob ymdrech i fod yn hyblyg, pennir dyddiad cau terfynol ichi gyflwyno’r holl ffurflenni/tystiolaeth angenrheidiol i’ch ysgol cyn cyfarfod Bwrdd Arholi’r Brifysgol.  

 

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y gofynnir ichi ddarparu tystiolaeth atodol. Peidiwch ag aros nes ichi gael eich tystiolaeth cyn cyflwyno eich ffurflen i’ch Coleg/Ysgol - cyflwynwch eich ffurflen cyn gynted ag y gallwch, a gallwch gyflwyno unrhyw wybodaeth ategol wedi hynny. Bydd eich Ysgol/Coleg yn cysylltu â chi os oes angen rhagor o dystiolaeth, ac os felly, bydd yn cadarnahu pa fath o dystiolaeth y mae ei hangen.

Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 14:37
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (331 views)
  2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (328 views)
  3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (317 views)
  4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (297 views)
  5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (287 views)
  6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (280 views)
  7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (279 views)
  8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (276 views)
  9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (234 views)
  10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (223 views)

Tags