Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio?


Dyma restr fer nad yw’n holl gynhwysfawr sy’n cynnwys canlyniadau NAD ydynt ar gael wrth apelio:

 

 • Codi marc neu ddosbarth gan ymateb i amgylchiadau esgusodol (e.e. ychwanegu marciau at asesiad/modiwl er mwyn ystyried amgylchiadau esgusodol neu godi dosbarth).  Os byddwch yn llwyddiannus yn eich apêl sy’n seiliedig ar amgylchiadau esgusodol byddwch yn cael cynnig i ail-ymgymryd â’r asesiad/au perthnasol. 

 

 • Caniatáu i fyfyriwr symud ymlaen i’r lefel nesaf yn ei astudiaethau ac ymgymryd â dysgu/asesu ar gyfer modiwl/au a fethwyd yn ystod y lefel flaenorol (e.e. symud ymlaen i’r drydedd flwyddyn ar yr un pryd ag ymgymryd â modiwl/au a fethwyd yn yr ail flwyddyn).

 

 • Os cawsoch benderfyniad i ail-wneud lefel, ond dewisoch ail-wneud modiwlau a fethwyd er mwyn cael dim ond marciau wedi’u capio yn ystod sesiwn Academaidd 2019/20, ni fydd apêl yn dad-gapio’r marciau hynny.

 

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 15:08
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (1216 views)
 2. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (707 views)
 3. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (623 views)
 4. Sut gallaf apelio? (605 views)
 5. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (587 views)
 6. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (576 views)
 7. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (493 views)
 8. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (457 views)
 9. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (455 views)
 10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (429 views)

Tags