Beth os byddaf yn methu cyfarfod goruchwylio?


Os ydych yn methu mynd i'ch cyfarfod misol heb ganiatâd ymlaen llaw, bydd y broses monitro presenoldeb ffurfiol yn cychwyn.

Os nad ydych chi'n Fyfyriwr Haen 4,bydd eich Ysgol/Coleg yn cysylltu â chi i'ch cynghori chi am ganlyniadau diffyg presenoldeb a chyfranogiad a gofynnir i chi aildrefnu eich cyfarfod â'ch goruchwyliwr.


Os ydych chi'n fyfyriwr ar Lwybr Haen 4 a noddir gan y Brifysgol, cewch eich gwahodd i gyfarfod gyda'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr. Os na fyddwch yn mynychu'r cyfarfodydd hyn, fel arfer bydd yn ofynnol i chi adael y Brifysgol.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:36
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (251 views)
  2. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (245 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (243 views)
  4. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (240 views)
  5. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (236 views)
  6. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (231 views)
  7. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (228 views)
  8. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (226 views)
  9. Beth os byddaf yn defnyddio cerdyn rhywun arall? (226 views)
  10. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (225 views)

Tags