Beth os byddaf yn methu cyfarfod goruchwylio?


Os ydych yn methu mynd i'ch cyfarfod misol heb ganiatâd ymlaen llaw, bydd y broses monitro presenoldeb ffurfiol yn cychwyn.

Os nad ydych chi'n Fyfyriwr Haen 4,bydd eich Ysgol/Coleg yn cysylltu â chi i'ch cynghori chi am ganlyniadau diffyg presenoldeb a chyfranogiad a gofynnir i chi aildrefnu eich cyfarfod â'ch goruchwyliwr.


Os ydych chi'n fyfyriwr ar Lwybr Haen 4 a noddir gan y Brifysgol, cewch eich gwahodd i gyfarfod gyda'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr. Os na fyddwch yn mynychu'r cyfarfodydd hyn, fel arfer bydd yn ofynnol i chi adael y Brifysgol.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:36
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (208 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (207 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (198 views)
  4. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (197 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (195 views)
  6. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (193 views)
  7. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (189 views)
  8. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (189 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (186 views)
  10. Beth os byddaf yn defnyddio cerdyn rhywun arall? (186 views)

Tags