Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod goruchwylio?


Dylech roi gwybod i'ch Coleg am unrhyw resymau sy'n eich atal rhag cyfranogi/mynychu. Os bydd angen i chi fod yn absennol am gyfnod hir - cysylltwch â'ch Coleg cyn gynted â phosib. Fel rheol byddai absenoldeb dros 60 diwrnod yn golygu gohirio eich astudiaethau; mae'n anodd dal i fyny ar ôl absenoldeb hir, am unrhyw reswm. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa'ch Coleg.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:37
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (208 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (207 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (197 views)
  4. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (197 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (195 views)
  6. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (193 views)
  7. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (189 views)
  8. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (189 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (186 views)
  10. Beth os byddaf yn defnyddio cerdyn rhywun arall? (186 views)

Tags