Pryd caiff canlyniadau fy arholiadau eu cyhoeddi?


Byddwch yn gallu gweld eich marciau a’r penderfyniad ynghylch dilyniant ar ddiwedd y flwyddyn, neu ganlyniad eich gradd i fyfyrwyr blwyddyn olaf, yn eich cofnod ar y fewnrwyd ar ddyddiad penodedig yn dilyn cyfarfod y Bwrdd Arholi. Anfonir gwybodaeth atoch am y dyddiad cyhoeddi a chyfarwyddiadau ar gyfer cael mynediad at eich canlyniad drwy e-bost gan y Gwasanaethau Academaidd.

Diweddariad diwethaf:
22-06-2016 12:34
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog: 3 (2 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut allaf gyfrifo pa farc cyffredinol i'w ddisgwyl? (418 views)
  2. Ni allaf fynychu arholiad, beth y dylwn i ei ... (389 views)
  3. A oes ffordd i mi wneud cais i newid ... (350 views)
  4. Sut allaf ohirio arholiad? (340 views)
  5. Mae geni gyflwr cronig neu anabledd parhaol a fydd ... (335 views)
  6. Os ces i drefniadau arbennig ar gyfer fy arholiadau ... (335 views)
  7. Pryd fydd y cyfnodau arholiadau ar gyfer y flwyddyn ... (334 views)
  8. Pryd caiff canlyniadau fy arholiadau eu cyhoeddi? (293 views)

Tags