Beth sy’n digwydd os nad wyf yn hapus â'm hystafell?


Os ydych yn ystyried symud o'r llety, cynghorir yn gryf i chi gysylltu â SAS. Os ydych am newid ystafell yn eich eiddo cyfredol, neu symud i eiddo arall a reolir gan y Brifysgol, dylech ddod i SAS a chwblhau Ffurflen Cais am Drosglwyddo. Os yw’r sefyllfa’n fwy difrifol, gallwch wneud cais i siarad â rhywun yn breifat, a fydd yn gallu gwrando arnoch a rhoi cyngor i chi.

 

Diweddariad diwethaf:
23-06-2016 15:43
Awdur: :
SAS Lettings
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwyf wedi colli fy allwedd, o ble caf i ... (474 views)
  2. Sut ydw i'n rhoi gwybod am broblem cynnal a ... (344 views)
  3. Pa mor bell mae'r llety o'r Brifysgol? (332 views)
  4. Sut allaf gael rhestr o lety yn y sector ... (331 views)
  5. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn hapus â'm ... (328 views)
  6. Os ydw i'n llofnodi contract ar gyfer Eiddo a ... (324 views)
  7. Pryd mae fy nghontract yn cychwyn? (323 views)
  8. A ddarperir cyswllt â'r rhyngrwyd yn yr eiddo? (315 views)
  9. A yw biliau wedi'u cynnwys yn y rhent? (306 views)
  10. Pryd caiff y rhent ei dynnu o'm cyfrif banc? ... (305 views)

Tags