Rwyf nawr wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan. A allaf wneud cais i ohirio mynediad?


Rydym yn hapus i ystyried ceisiadau ar gyfer gohirio mynediad i'r mwyafrif o'n cyrsiau.  Yr unig eithriadau yw MBBCH Meddygaeth, BMid Bydwreigiaeth a BN Nyrsio Plant,  oherwydd y gystadleuaeth ddwys yn y meysydd hyn am nifer bach iawn o lefydd.

Ar gyfer pob cwrs arall, mae croeso i chi wneud cais i ohirio mynediad, ond gofynnwn eich bod yn cysylltu â ni cyn gynted ag y dewiswch gymryd blwyddyn allan er mwyn i ni gynnig eich lle i ymgeisydd arall.

For all other courses you are welcome to request deferred entry, but we would ask that you contact us as soon as you decide to take a year out, so that we can offer your place to another candidate.

Diweddariad diwethaf:
27-06-2016 13:34
Awdur: :
UG Admissions
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Penderfynais ollwng un o'm pynciau Safon Uwch neu Uwch ... (479 views)
  2. Mae fy nghyfeiriad neu fanylion personol eraill wedi newid ... (435 views)
  3. Roeddwn yn dost yn ystod yr arholiadau. A gaiff ... (372 views)
  4. Beth yw "addasiad"? (358 views)
  5. Rwyf wedi cael cynnig lle, a gofynnwyd i mi ... (355 views)
  6. Rwyf nawr wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan. A allaf ... (333 views)
  7. Sut ydw i'n gwneud cais am gymorth ariannol? (329 views)
  8. Rwyf wedi gwneud cais am radd Meddygaeth neu sy'n ... (328 views)

Tags