Sut ydw i’n newid fy nghyfrinair?


Gall Staff a Myfyrwyr fewngofnodi i Blackboard gan ddefnyddio eu manylion rhwydwaith arferol sef rhan gyntaf eu cyfeiriad e-bost (rhif myfyriwr yn unig i fyfyrwyr) ynghyd â’ch cyfrinair presennol.; Nid yw’n bosib newid eich cyfrinair yn uniongyrchol yn Blackboard a dylech fynd yn lle i https://mypassword.swan.ac.uk a dilyn y cyfarwyddiadau yno i’w newid.; Sylwer bydd y newid hwn yn effeithio ar yr holl systemau megis Cyfrifiaduron mynediad agored, y Fewnrwyd a chyfrifau diwifr, nid Blackboard yn unig.
Mae gan fyfyrwyr opsiwn mewngofnodi unigol trwy fewngofnodi yn http://myuni.swan.ac.uk lle dylent allu dod o hyd i gysylltiadau sy’n mynd â chi at wasanaethau eraill, gan gynnwys Blackboard, heb orfod mewngofnodi eto.

Dylai defnyddwyr allan sydd â chyfrifon wedi’u gosod ar Blackboard yn unig ddefnyddio’r Rhif Adnabod a’r Cyfrinair sydd wedi’u rhoi iddynt.; Mae modd newid y cyfrineiriau allanol hyn yn Blackboard trwy glicio ar eich enw yn y bar uchaf oll - dewiswch Settings tua gwaelod y gwymplen yna Personal Information a Change Password. (Os oes cyfrif rhwydwaith/e-bost prifysgol gennych, ni fydd y broses hon yn gweithio er o bosib y bydd yn ymddangos ei bod wedi).
Am gymorth pellach gyda materion cyfrinair a/neu fewngofnodi cysylltwch ag itsupport@abertawe.ac.uk neu galwch heibio’r Ddesg Gymorth TG yn y Llyfrgell

A wnewch chi raddio’r erthygl hon a gadael sylwadau.; Diolch!; (diweddarwyd yr erthygl yn ddiweddar mewn ymateb i adborth dienw)

Tags: blackboard, change password, password
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 12:37
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839397 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671485 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98651 views)
  4. Asesu eich Wiki (85334 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28250 views)
  6. Asesu eich Blog (23897 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22281 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13221 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10275 views)
  10. Allforio eich Wiki (6564 views)

Tags