Sut ydw i’n gwneud grwpiau ar gael i fyfyrwyr?


Mae’r erthygl hon yn cymryd yn ganiataol eich bod eisoes wedi creu grwpiau - os nad ydych yn siŵr sut i wneud hyn cliciwch yma yn gyntaf
Dylai bod grwpiau yn gyraeddadwy yn awtomatig o’r eitem ddewislen Course Tools - ond mae llawer o bethau eraill ar gael yma ac felly nid dyma’r lle rhesymegol i fyfyrwyr chwilio am, dyweder, rhestr gofrestru. Hefyd mae rhai darlithwyr yn penderfynu peidio ag arddangos yr eitem ddewislen Course Tools yn y lle cyntaf. Rydym yn argymell eich bod yn creu cyswllt i’r grwpiau (ac unrhyw restrau cofrestru yn awtomatig) naill ai fel eitem Ddewislen newydd neu fel cyswllt ar dudalen o fewn ardal gynnwys:
Eitem Ddewislen Newydd
Yn gyntaf Cliciwch y botwm + glas ar ben prif ddewislen y cwrs. Bydd hyn yn agor dewislen gyd-destun lle y bydd angen i chi ddewis cyswllt Create Tool.;

Gofynnir i chi yna roi enw i’r eitem ddewislen, dewis y math o offeryn, a phenderfynu p’un ai yr ydych am iddo fod ar gael i ddefnyddwyr neu beidio:
; ;

Caiff yr eitem ddewislen newydd ei hychwanegu’n awtomatig at waelod y ddewislen felly gallwch ei llusgo i ba safle yr hoffech.
Creu Cyswllt
Gallwch hefyd greu cyswllt ar unrhyw dudalen gynnwys yn Blackboard gan ddefnyddio’r botwm Offerynnau glas ar frig unrhyw faes cynnwys a dewis Grwpiau o’r rhestr:

Ble bynnag yr ydych yn penderfynu gosod y ddolen gyswllt, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth eich myfyrwyr ble i ddod o hyd iddi
Erthyglau eraill defnyddiol ynglŷn â Grwpiau
Creu Grwpiau yn Blackboard
Cofrestru myfyrwyr mewn grwpiau mewn crynswth

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 16:45
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671513 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98658 views)
  4. Asesu eich Wiki (85347 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28260 views)
  6. Asesu eich Blog (23909 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22291 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13227 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10289 views)
  10. Allforio eich Wiki (6571 views)

Tags