Hoffwn drosglwyddo i gwrs newydd ond nid oes gennyf ddigon o amser ar fy nheitheb i gwblhau’r cwrs newydd. Beth dylwn ei wneud?


Os oes angen mwy o amser ar eich teitheb arnoch i gwblhau’r cwrs arfaethedig newydd, bydd angen i chi wneud cais newydd cyn y gallwch ddechrau’r cwrs newydd.

Os oes angen tystysgrif ATAS ar y cwrs yr ydych yn trosglwyddo iddo, mae’n rhaid i chi gael y dystysgrif ATAS cyn y gallwch drosglwyddo a dechrau ar y cwrs newydd. Bydd rhaid gwneud y cais newydd o’r tu allan i’r DU oni bai eich bod yn ychwanegu blwyddyn at eich rhaglen astudio dramor, yn gwneud lleoliad gwaith neu’n symud o raglen BEng i MEng.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 13:24
Awdur: :
Cath Plumb
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (504 views)
  2. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (350 views)
  3. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (347 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (319 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (310 views)
  6. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (248 views)
  7. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (248 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (233 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (224 views)
  10. Sut byddaf yn derbyn fy CAS? (222 views)

Tags