A oes modd i mi gael CAS os oes gennyf unrhyw ffioedd sydd heb eu talu i’r Brifysgol?


Yn anffodus, ni allwch gael CAS tan i chi dalu’r holl ffioedd sydd heb eu talu a nes bod yr Uned Gydymffurfiaeth wedi derbyn cadarnhad bod y taliad wedi’i wneud i’r Adran Gyllid.  

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 13:33
Awdur: :
Cath Plumb
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (501 views)
  2. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (345 views)
  3. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (345 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (318 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (307 views)
  6. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (247 views)
  7. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (246 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (230 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (222 views)
  10. Sut byddaf yn derbyn fy CAS? (220 views)

Tags