Beth os na allaf gofrestru ar-lein?


Os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am unrhyw reswm, ffoniwch neu e-bostiwch ein deg gymorth.  Mae'r ddesg ar agor a ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9yb a 5yp (ar gau dydd Sadwrn, dydd SUla gwyliau banc) a bydd aelod o staff yn ateb eich cwestiynau.

Bydd staff hefyd ar gael i ateb eich cwestiynau yn un o leoliadau'r desgiau cymorth yn ystod y cyfnod cofrestru.

Diweddariad diwethaf:
11-07-2019 11:51
Awdur: :
Katrin James-Langford
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.