phwy y gallaf siarad i gael cyngor am gael swydd?


Gall Academi Gyflogadwyedd Abertawe eich cynghori am hyn. https://myuni.swansea.ac.uk/cy/gyrfaoedd/

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, gallai fod cyfyngiadau fisa o ran faint y cewch weithio. Darllenwch https://www.swansea.ac.uk/international-campuslife/

Diweddariad diwethaf:
18-05-2020 13:06
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671304 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2043 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (1977 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1896 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1557 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1554 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1503 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1480 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1472 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1087 views)

Tags