Beth ddylwn ei wneud os caf fy ngalw ar gyfer gwasanaeth rheithgor?


Os hoffech fynychu'r gwasanaeth rheithgor, mae manylion am y Polisi Presenoldeb yn

www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-academaidd/canllaw-academaidd/asesu-a-chynnydd/monitro-presenoldeb-fyfyrwyr-a-addysgir/3-canllawiau-polisi-i-fyfyrwyr

Fel arall, yn ystod cyfnodau eithriadol h.y. adolygu ac arholiadau, gallwch ofyn am ddatganiad gan HybMyfyrio yn manylu ar hyn, a allai olygu bod gennych hawl i eithriad o wasanaeth rheithgor.

Diweddariad diwethaf:
10-06-2016 11:18
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671308 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2046 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (1979 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1897 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1561 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1555 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1504 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1480 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1475 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1088 views)

Tags