Oes terfyn amser ar gyfer apelio?


Ni ellir cyflwyno cais am Apêl tan ar ôl ichi dderbyn hysbysiad am benderfyniad y Bwrdd Arholi (h.y. ar ôl i’ch canlyniadau gael eu cyhoeddi ar y fewnrwyd).

Bydd gennych hyd at 3 mis ar ôl i hysbysiad o benderfyniad y Bwrdd Arholi perthnasol gael ei gyhoeddi ar y rhyngrwyd i gyflwyno’ch cais (oni bai fod rheswm cymhellol dros gyflwyno'ch apêl ar ôl y cyfnod o 3 mis).

Yn sgîl y sefyllfa o ran Covid 19 efallai bydd oedi wrth brosesu’ch apêl oherwydd bod staff yn gweithio o bell, neu oherwydd salwch staff a chyfrifoldebau gofal.  Pan fyddwn yn derbyn eich apêl, ein nod fydd eich hysbysu o amserlen realistig ar yr adeg honno a’ch diweddaru os bydd angen newid yr amserlen.

Diweddariad diwethaf:
05-01-2021 16:41
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.4
Cyfradd gyfartalog: 5 (1 Vote)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (459 views)
  2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (398 views)
  3. Sut gallaf apelio? (388 views)
  4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (367 views)
  5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (355 views)
  6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (245 views)
  7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (241 views)
  8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (240 views)
  9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (237 views)
  10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (228 views)

Tags