Pam nad wyf wedi derbyn fy nawdd gan Gyllid Myfyrwyr Cymru/Lloegr?


Mae nifer o resymau pam y gallai hyn fod wedi digwydd. Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw ffonio’r cwmni Cyllid Myfyrwyr a gofyn iddynt wirio’ch cofnod.  Mae’n bosibl y byddant yn dweud wrthych eu bod yn aros i ni gadarnhau eich bod chi wedi cofrestru. Gwnawn hyn unwaith y byddwch wedi casglu’ch cerdyn adnabod o’r Llyfrgell. Os gwnaethoch gasglu’r cerdyn dros wythnos yn ôl, cysylltwch â myunihub@abertawe.ac.uk a byddwn yn archwilio’r mater. 

Diweddariad diwethaf:
18-05-2016 14:56
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671502 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2128 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2065 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1938 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1644 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1577 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1541 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1512 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1123 views)

Tags