Rwyf wedi ceisio cofrestru ar-lein, ond mae neges yn dweud, "You are not eligible to enrol online". Beth mae hyn yn ei olygu?


Er mwyn cofrestru, bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen gofrestru hawl i astudio. I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru eich hawl i astudio, ewch i https://myuni.swansea.ac.uk/enrolment  O'r man hwn, bydd yn rhaid i chi ddewis a ydych yn fyfyriwr newydd neu'n parhau ac yna dewis y tab am wybodaeth am Gofrestru Hawl i Astudio Rhyngwladol, neu Gofrestriad Hawl i Astudio yn y DU a'r UE.

Diweddariad diwethaf:
12-08-2020 10:49
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog: 1 (1 Vote)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671471 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2116 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2051 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1926 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1630 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1580 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1567 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1528 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1503 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1111 views)

Tags