A yw'n bosib ailgyflwyno darn o waith cwrs?


Os yw marc am ddarn o waith cwrs yn achosi i chi fethu modiwl, cewch ailgyflwyno'r gwaith cwrs fel asesiad atodol.
Mae gwybodaeth bellach am asesu a chynnydd ar lefel israddedig ar gael yn www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/undergraduate-award-regulations/undergraduate-assessment-regulations/2-rules-for-progression-and-awarding-credit

Mae gwybodaeth bellach am asesu a chynnydd ar lefel ôl-raddedig ar gael yn www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/postgraduate-taught-awards-regulations/postgraduate-taught-awards-assessment-regulations/2-standard-masters-assessment-regs

Diweddariad diwethaf:
20-05-2016 13:56
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671479 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2121 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2055 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1928 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1633 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1582 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1570 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1531 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1506 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1115 views)

Tags