Beth yw fy Ngholeg Cartref?


 

ColegDisgyblaethau AcademaiddPennaeth y Coleg
Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau Academi Hywel Teifi, Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO), Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Hanes a'r Clasuron, Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu, Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol, Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH).   Yr Athro John Spurr
Yr Ysgol Reolaeth Busnes a Rheoli, Economeg, Cyfrifeg a Chyllid Yr Athro Marc Celement (Dros dro)
Y Coleg Peirianneg  Peirianneg Awyrofod, Peirianneg Gemegol, Peirianneg Sifil, Peirianneg Gyfrifiadurol, Peirianneg Electronig a Thrydanol, Peirianneg Amgylcheddol, Peirianneg Blwyddyn Sylfaen, Peirianneg Ddeunyddiau, Peirianneg Fecanyddol, Peirianneg Feddygol, Nanotechnoleg, Peirianneg Dylunio Cynnyrch, Deunyddiau Chwaraeon, Chwaraeon ac Ymarfer Corff Yr Athro Stephen GR Brown
Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol, Nyrsio, Seicoleg, Iechyd Cyhoeddus, Polisi a'r Gwyddorau Cymdeithasol  Yr Athro Ceri Phillips
Coleg y Gyfraith a Throseddeg Y Gyfraith, Troseddeg, Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol Yr Athro Elwen Evans QC
Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe Meddygaeth i Raddedigion, Biocemeg, Geneteg, Gwybodeg Iechyd, Gwyddor Ddadansoddol Gymhwysol, Llawfeddygaeth Drawma Yr Athro Keith Lloyd

Coleg Gwyddoniaeth

Biowyddorau, Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth, Mathemateg, Ffiseg Yr Athro Matt Jones

Y Coleg

  Sharon Davies-Smith

 

More information

Diweddariad diwethaf:
22-05-2018 14:55
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2134 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2078 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1943 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1663 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1598 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1596 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1552 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1518 views)
  10. A allaf argraffu tudalennau maint A3? (1134 views)

Tags