Nid oes gennyf arian. A allaf gael cymorth ariannol brys?


Os yw'ch cyllid wedi cael ei oedi, efallai y bydd Arian@BywydCampws yn gallu rhoi taliad brys i chi o Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe (yn dibynnu ar eich cymhwysedd ac amser y flwyddyn). Mae swm y cymorth brys sydd ar gael yn gyfyngedig a bydd ond yn cynnwys gwariant hanfodol uniongyrchol (e.e. bwyd). I wneud cais am grant brys, bydd angen i chi hefyd ddarparu cyfriflen banc ddiweddar i ddangos eich bod yn cael trafferthion ariannol. Ewch i sesiwn galw heibio gyda'ch Rhif Cyfeirnod Cwsmer Cyllid Myfyrwyr i siarad â chynghorydd.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:04
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671502 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2128 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2066 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1938 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1645 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1577 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1542 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1512 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1123 views)

Tags