Mae gen i gost annisgwyl na allaf ei thalu o'm cyllideb. A oes unrhyw gymorth ar gael?


Gall myfyrwyr cartref ac o’r Undeb Ewropeaidd sydd ag anawsterau ariannol wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe. Nid oes gwarant o ddyfarniad i unrhyw fyfyriwr ond, os rhoddir dyfarniad, ni fydd angen ei dalu'n ôl. Am feini prawf cymhwysedd a manylion pellach am Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe, cysylltwch ag Arian@BywydCampws. Gellir cwblhau ceisiadau ar gyfer Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe ar-lein yma: https://intranet.swan.ac.uk/StudentHardship/. I fewngofnodi, defnyddiwch eich rhif myfyriwr a chyfrinair prifysgol arferol. Sicrhewch fod gennych yr holl wybodaeth ofynnol yn barod gan na fyddwch yn gallu cyflwyno'ch cais os oes gwybodaeth ar goll.

Os byddai'n well gennych chi wneud cais ar bapur, cysylltwch â'r swyddfa am ffurflen gais galed. Cofiwch y gall ffurflenni cais papur gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith i gael eu hasesu yn hytrach na 15 diwrnod gwaith ar gyfer ceisiadau ar-lein.

Rydych yn cael eich annog i fynd i sesiwn galw heibio i drafod eich sefyllfa gyda chynghorydd. Gellir dod o hyd i'n hamserau galw heibio cyfredol ar-lein: http://www.swansea.ac.uk/cy/arian-bywydcampws/cysylltwchani/

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:05
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671502 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2128 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2065 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1938 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1644 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1577 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1541 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1512 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1122 views)

Tags