Rwy'n fyfyriwr ôl-raddedig. Pa arian sydd ar gael i helpu gyda'm ffioedd dysgu a'm costau byw?


Mae Student Finance England a Chyllid Myfyrwyr Cymru bellach yn cynnig benthyciadau ôl-raddedig.

Gall myfyrwyr o Gymru sy'n byw yn Lloegr gael benthyciad i helpu tuag at gost eu ffioedd dysgu neu gostau byw. Nid yw'r benthyciad hwn yn dibynnu ar brawf modd a bydd yn cael ei dalu i'r myfyriwr mewn rhandaliadau cyfartal yn dibynnu ar hyd ei gwrs. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i'r dudalen we i raddedigion: http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/ffioedd-ac-ariannu/benthyciadauol-raddedig/

Mae cyrsiau addysgu ac ymchwil yn gymwys, ond nid yw myfyrwyr sydd eisoes yn meddu ar radd feistr neu gymhwyster uwch yn gymwys ar gyfer y benthyciad.

Os ydych chi'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd / yn weithiwr mudol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir / yn blentyn i weithiwr mudol sy’n wladolyn y Swistir neu Dwrci, efallai y byddwch chi'n gymwys ar gyfer y cynlluniau benthyciad ôl-raddedig yng Nghymru a Lloegr.
Os hoffech chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe, bydd angen i chi wneud cais am Fenthyciad Ôl-radd Cymru.

Mae Prifysgol Abertawe yn darparu ysgoloriaethau a bwrsariaethau ac mae'r rhain yn cael eu hyrwyddo ar y wefan yma: http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/ffioedd-ac-ariannu/. Cofiwch nad yw Arian@BywydCampws yn darparu'r rhain felly ni allem ddarparu gwybodaeth bellach amdanynt. Gall myfyrwyr hefyd siarad â'u hadran i ddarganfod p’un a ydynt yn ymwybodol o arian a allai fod ar gael iddynt.

Os ydych chi am astudio PhD, mae Student Finance England a Chyllid Myfyrwyr Cymru wedi cyflwyno'r Benthyciad Doethuriaeth. Gall myfyrwyr wneud cais am fenthyciad o hyd at £25,000 am gydol eu cwrs. Am ragor o wybodaeth, ewch i:

-        Student Finance England: https://www.gov.uk/doctoral-loan/what-you-get

-        Cyllid Myfyrwyr Cymru: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig/cwrs-doethurol-%C3%B4l-raddedig.aspx

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:06
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671495 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2126 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2064 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1937 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1640 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1576 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1538 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1510 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1121 views)

Tags