Pwy yw myfyrwyr ag ystyriaethau ychwanegol?


Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymwybodol y gall fod gan fyfyrwyr ystyriaethau ychwanegol a all gyflwyno heriau penodol wrth astudio. Ein nod yw canolbwyntio ein hadnoddau i sicrhau ein bod yn teilwra ein cyngor a'n cymorth yn unol ag amgylchiadau myfyrwyr ac er mwyn goresgyn unrhyw faterion ariannol. Mae myfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol yn cynnwys:

-        Y rhai sy'n gadael gofal

-        Y rhai sydd wedi'u dieithrio oddi wrth eu teulu

-        Y rhai sy’n ofalwyr

-        Y rhai sy'n rhieni

-        Y rhai sydd ag anabledd / anhawster dysgu penodol

-        Myfyrwyr â materion lles

Os nad ydych yn dod o fewn unrhyw un o'r grwpiau hyn ond yn teimlo bod gennych ystyriaethau gwahanol a fydd yn effeithio ar lefel y cyllid myfyrwyr y mae gennych hawl iddo, cysylltwch â ni ar 01792 606699 neu drwy anfon e-bost at money.campuslife@abertawe.ac.uk.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:10
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671495 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2126 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2064 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1935 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1639 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1576 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1537 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1510 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1121 views)

Tags