Sut allaf gael tystysgrif gradd newydd?


**Oherwydd y sefyllfa bresennol, mae MyUniHub yn gweithredu gwasanaeth ar-lein cyfyngedig. Er na fyddwn yn gallu darparu tystysgrifau newydd neu drawsgrifiadau gwreiddiol gallwn ddarparu datganiadau interim i fyfyrwyr yn cadarnhau eich cwrs, dyddiadau a astudiwyd a gwobr a enillwyd os yn berthnasol.

Mae'r desgiau MyUniHub ar gau, felly, nid ydym yn gallu gweld myfyrwyr wyneb yn wyneb na derbyn ymholiadau ar y ffôn ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar myunihub@swansea.ac.uk neu cysylltwch â ni ar Sgwrs Fyw yma: https://myuni.swansea.ac.uk/

 

 

 

Codir ffi o £30 am dystysgrif newydd. Cwblhewch y Ffurflen Cais am Dystysgrif Gradd Newydd a'i dychwelyd i'r HybMyfyrio gyda siec yn daladwy i 'Prifysgol Abertawe'. Cewch dalu â cherdyn credyd/debyd hefyd. Cwblhewch y manylion ar y ffurflen neu cysylltwch â'r HybMyfyrio drwy ffonio +44 (0)1792 606000 i drefnu taliad. Byddwn yn derbyn y ffurflen wedi'i chwblhau drwy e-bost i myunihub@abertawe.ac.uk. Sylwer, fodd bynnag, mai eich cyfrifoldeb eich hun yw'r risg os anfonwch fanylion eich cerdyn drwy e-bost.

Diweddariad diwethaf:
15-05-2020 12:01
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2134 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2078 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1942 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1663 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1597 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1596 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1552 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1518 views)
  10. A allaf argraffu tudalennau maint A3? (1132 views)

Tags