Mae fy nghyllid myfyrwyr yn hwyr. A allwch chi fy helpu?


Gall Arian@BywydCampws gysylltu â'ch darparwr cyllid i helpu i ganfod y rheswm dros yr oedi yn eich cyllid a gall roi cyngor ac arweiniad ar y wybodaeth sydd ei hangen i sicrhau bod eich cais yn cael ei drin cyn gynted â phosib. Ar gyfer eich ymweliad â'r swyddfa, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â’ch Rhif Cyfeirnod Cwsmer Cyllid Myfyrwyr gyda chi. Eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer yw'r rhif 11 arwydd unigryw y mae Cyllid Myfyrwyr yn ei ddefnyddio i'ch adnabod chi. Mae hwn yn cael ei ddyfynnu ar bob gohebiaeth a gewch gan eich darparwr cyllid.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 15:40
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671505 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2130 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2070 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1939 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1646 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1591 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1582 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1545 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1515 views)
  10. A allaf argraffu tudalennau maint A3? (1126 views)

Tags