Nid oes gennyf arian. A allaf gael cymorth ariannol brys?


Os yw'ch cyllid wedi cael ei oedi, efallai y bydd Arian@BywydCampws yn gallu rhoi taliad brys i chi o Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe (yn dibynnu ar eich cymhwysedd ac amser y flwyddyn). Mae swm y cymorth brys sydd ar gael yn gyfyngedig a bydd ond yn cynnwys gwariant hanfodol uniongyrchol (e.e. bwyd). I wneud cais am grant brys, bydd angen i chi hefyd ddarparu cyfriflen banc ddiweddar i ddangos eich bod yn cael trafferthion ariannol. Ewch i sesiwn galw heibio gyda'ch Rhif Cyfeirnod Cwsmer Cyllid Myfyrwyr i siarad â chynghorydd.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:04
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671481 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2121 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2055 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1930 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1635 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1587 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1572 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1532 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1507 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1116 views)

Tags