Sut galla i wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe am gymorth gyda phrawf diagnostig?


Efallai y bydd cymorth gyda chostau prawf diagnostig ar gael o Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe. Gall myfyrwyr wneud cais i'r gronfa ar-lein yma: https://intranet.swan.ac.uk/StudentHardship/.

Pe bai'n well gennych chi wneud cais ar bapur, cysylltwch â'r swyddfa am ffurflen gais bapur. Cofiwch y gall ffurflenni cais papur gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith i gael eu hasesu yn hytrach na 15 diwrnod gwaith ar gyfer ceisiadau ar-lein.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01792 606699 neu drwy anfon e-bost at Money.CampusLife@abertawe.ac.uk

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:06
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671502 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2128 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2066 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1938 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1645 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1577 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1542 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1512 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1123 views)

Tags