Rwy'n rhywun sy'n gadael gofal / cefnogi rhywun sy'n gadael gofal – a yw'r brifysgol yn darparu unrhyw gymorth ychwanegol?


Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig pecyn cymorth ar gyfer pobl sy'n gadael gofal gyda’r bwriad o gefnogi pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal ac sy'n dymuno dod i'r brifysgol. Mae rhywun sy'n gadael gofal yn unigolyn sydd wedi derbyn gofal am o leiaf 13 wythnos ers bod yn 14 oed, ac a oedd mewn gofal ar ei ben-blwydd yn 16 oed. Mae'r pecyn cymorth cynhwysfawr yn cynnwys cymorth gyda cheisiadau UCAS a chyllid myfyrwyr, help i fynychu diwrnodau agored, bwrsariaeth o £1,000 am bob blwyddyn y byddwch chi'n astudio (lefel israddedig yn unig – gweler ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y bwrsariaeth ôl-raddedig), a chyswllt a enwir i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau sy'n codi yn ystod eich astudiaethau. Gellir gweld manylion llawn y pecyn cymorth yn http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/ffioedd-a-chyllid/myfyrwyrsyddagystyriaethauychwanegol/support-for-care-leavers/. Cysylltwch ag Arian@BywydCampws i drafod y cymorth y gallwn ei ddarparu.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:09
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671516 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2134 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2078 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1941 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1656 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1595 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1592 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1550 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1516 views)
  10. A allaf argraffu tudalennau maint A3? (1130 views)

Tags