Ble y gallaf ddod o hyd i wybodaeth am gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig?


Porwch drwy’r wybodaeth yn ein prosbectysau am y math a’r ystod o gyrsiau yr ydym yn eu cynnig. Mae copïau digidol o’r prosbectws Israddedig ar gael yma:

http://www.swansea.ac.uk/cy/prosbectws/ 

Mae copïau digidol o’r prosbectws Ôl-raddedig ar gael yma: http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/documents/Postgraduate-prospectus.pdf . Heyfd bydd gan bob cwrs ei dudalen we ei hun. Defnyddiwch y bar chwilio ar www.swansea.ac.uk/cy  i ddod o hyd i dudalen y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo. 

Diweddariad diwethaf:
18-05-2016 12:50
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671496 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2126 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2064 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1937 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1641 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1576 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1539 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1511 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1122 views)

Tags