phwy allaf siarad am newid cwrs?


Eich pwynt cyswllt cyntaf yw Cyfarwyddwr y Rhaglen neu Diwtor Derbyn y cwrs rydych am drosglwyddo iddo. Bydd yn cadarnhau a ydych yn bodloni'r gofynion ai peidio. Yna dylech siarad â'r Adran rydych yn ei gadael er mwyn prosesu'ch trosglwyddiad.

Diweddariad diwethaf:
15-06-2016 15:23
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog: 4.5 (2 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671481 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2121 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2055 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1930 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1635 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1587 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1572 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1532 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1507 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1116 views)

Tags