Pa ddogfennau a thystiolaeth y mae angen i mi eu hamgáu gyda chais Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe?


Mae angen inni gael o leiaf 3 mis o gyfriflenni banc ar gyfer yr holl gyfrifon banc sydd gennych chi a'ch partner (os yn berthnasol). Mae angen i ni hefyd gael tystiolaeth o'ch cyllid myfyrwyr, taliadau rhent/morgais, ac unrhyw filiau neu ddyledion yr ydych eisiau i ni eu hystyried wrth ystyried y cais. Nid ydym yn gallu dychwelyd unrhyw ddogfennau, felly gwnewch yn siŵr mai copïau sy'n cael eu darparu ac nid y dogfennau gwreiddiol. Gellir cwblhau ceisiadau a'u cyflwyno yma: https://intranet.swan.ac.uk/StudentHardship/ .

Er mwyn cyflwyno cais, rhaid i bob myfyriwr ddarparu'r canlynol:

-        Tystiolaeth o incwm, megis:

 • Llythyr hysbysu gan Gyllid Myfyrwyr
 • Llythyr dyfarnu bwrsari’r GIG (os ydych yn astudio cwrs a ariennir gan y GIG)
 • Llythyr hysbysu am fenthyciad ôl-raddedig
 • Llythyr am ysgoloriaeth a/neu fwrsari
 • Cyfanswm o dri mis o slipiau cyflog os ydych chi'n gweithio

 

-        Tystiolaeth o wariant, megis:

 • Datganiad tenantiaeth neu ddatganiad morgais yn dangos eich enw, y gost fisol a'ch cyfeiriad
 • Gwerth un mis o gyfriflenni cardiau credyd/siop eitemedig
 • Tystiolaeth o unrhyw gytundebau hur bwrcas neu fenthyciadau personol

 

-        Tystiolaeth o gyfrifon banc, megis:

 • Gwerth tri mis o gyfriflenni banc cyfredol ar gyfer pob cyfrif yn eich enw (ac enw'ch partner os yw'n berthnasol) a phob trafodyn dros £100 wedi'i esbonio. Darllenwch y cyfarwyddiadau yn yr adran Manylion Banc i sicrhau eich bod yn darparu'r dystiolaeth gywir

Cofiwch y gallai eich achos arwain at sefyllfa lle bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol. Gweler y ffurflen gais ac arnofiwch dros ‘help’ i gael gwybodaeth am wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:05
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671502 views)
 2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2129 views)
 3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2066 views)
 4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1938 views)
 5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1645 views)
 6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1590 views)
 7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1578 views)
 8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1543 views)
 9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1512 views)
 10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1123 views)

Tags