Rwy'n fyfyriwr rhyngwladol ac rwyf yn cael anawsterau ariannol. A oes unrhyw gymorth ar gael i mi?


Mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu cronfa fach i ddarparu cymorth brys i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n wynebu anawsterau ariannol annisgwyl. Bwriad y Gronfa Argyfwng i Fyfyrwyr Rhyngwladol yw ymdrin â sefyllfaoedd brys yn unig a bydd gofyn i fyfyrwyr ddangos bod ganddynt ddigon o arian ar ddechrau eu cwrs i dalu am gostau byw arferol a ffioedd dysgu.

Am ragor o feini prawf cymhwysedd, cysylltwch ag Arian@BywydCampws. Gellir cwblhau a chyflwyno ceisiadau yma:https://intranet.swan.ac.uk/StudentHardship/

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:07
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671470 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2116 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2050 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1926 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1630 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1580 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1567 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1528 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1503 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1111 views)

Tags